Ring på telefon : 22 42 99 40

Psykolog Partner

Klinisk- og Erhvervspsykologisk rådgivning

Behandlinger

 • Krisehjælp

  Krisehjælp gives i situationer, hvor personer har været udsat for pludselige alvorlige hændelser. Dette kan være trafikulykker, overfald, røveri eller pludselig sygdom og død. Krisehjælp er en målrettet og tidsbegrænset hjælp, hvis formål er at genoprette den enkelte persons egne ressourcer og styrker.
 • Terapi

  Ofte opsøger personer en psykolog, hvis de har været udsat for mange negative påvirkninger fra omverdenen, finder det svært at håndtere en aktuel livssituation eller føler utilfredshed med deres aktuelle liv.

  Terapi kan hjælpe med at finde orden i kaos og afdække skjulte ressourcer i det enkelte menneske. En psykolog forholder sig objektivt til personen og problemstillingen og kan med videnskabelige teorier i ryggen guide klienten til større afklaring og mere tilfredshed i livet.

  Hos Psykolog Partner har vores psykologer en bred profil, og vi tilbyder samtaleterapi med baggrund i psykodynamiske metoder, kognitive metoder, mindfulness og ACT.
 • Parterapi

  Der kan være flere grunde til at gå i parterapi. Det kan være, at hverdagen har taget over, og kærligheden og romantikken er druknet i dagligdags pligter. Det kan også være, at forholdet har nået sin ende, og man ønsker støtte til at afslutte det i en god tone. Endelig kan parterapi også være en god mulighed, hvis man lever i et sundt forhold, hvor man ønsker at forstærke nærheden og intensiteten.

  • Forskning viser, at ægteskabelige problemer er en af de stressfaktorer, der optræder hyppigst hos deprimerede mennesker

  • Ægteskabelige konflikter nedsætter livskvaliteten for hele familien

  • Videnskabelige undersøgelser viser, at i de tilfælde hvor depression udløses eller vedligeholdes af ægteskabelige problemer, er det mest effektivt at behandle lidelsen med parterapi.


  I parterapi arbejdes der med at skabe en omsorgsfuld, rolig og personlig dialog mellem jer, og derfor følger en session en struktur, som støttes af en empatisk terapeut.
 • Supervision

  Psykolog Partner tilbyder supervision på arbejdspladsen. Vi har erfaring med supervision af såvel psykologer som andet fagpersonale.

  Supervision kan være et redskab i en faglig udvikling af enkelt personer eller grupper. Ligeledes kan supervision benyttes, hvis der er problemstillinger på arbejdspladsen, der er svære at løse, såsom dårlig kommunikation eller ensretning af mål.

  Supervisors opgave er, at guide en proces hvor et individ eller en gruppe får tydeliggjort deres holdninger, meninger og ressourcer. Gennem erkendelsen opnås øget bevidsthed om problematikker og muligheder for udvikling.
 • Stresshåndtering

  Stress kan opstå som reaktion på en situation såsom eksamen eller en jobsamtale. I sådanne tilfælde kan stress være en fordel, da den kan medvirke til at optimere arbejdsindsatsen for en kort periode. Men stress kan også forekomme som reaktion på længere tids pres fra arbejdet og privatlivet. Hvis stress får lov at gå ubehandlet i en længere periode, kan det give kroniske symptomer som søvnbesvær, hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær.

  Hos Psykolog Partner kan vi hjælpe dig med at opnå en sund balance mellem arbejde og privatliv. Vi hjælper dig med at afdække, hvad der førte til stress reaktionen, og sammen finder vi ud af hvordan dette kan undgås i fremtiden.
 • Konfliktløsning

  Konflikter kan opstå i alle konstellationer på arbejdspladsen. Det kan være mellem kollegaer, mellem leder og medarbejder og mellem giveren og modtageren af et produkt, f.eks. i daginstitutioner og skoler.

  Konflikter kan have udviklet sig over længere tid eller opstå akut. Bag konflikthåndtering ligger der et ønske om at løse konflikten og en erkendelse af, at der er behov for nye øjne og nye tilgange.

  Hos Psykolog Partner har vi erfaring med at løse konflikter gennem en saglig og anerkendende tilgang. Vi afdækker konflikten og faciliterer en proces, der efterlader jer med forløsning og værktøjer til at tackle og/eller forhindre fremtidige konflikter.
 • Kognitiv terapi

  Kognitiv terapi er en terapiform, der er effektiv i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder som for eksempel depression, stress og angst. Flere internationale effektundersøgelser og erfaringer fra psykologer i hele verden understøtter anvendeligheden og virkningen af kognitiv terapi.

  I kognitiv terapi tages der primært udgangspunkt i nuværende vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Der arbejdes med de tanker, som man gør sig i forskellige situationer ud fra en erkendelse af at der er sammenhæng mellem tanker, følelser, fysiske reaktioner og adfærd.

  Der arbejdes i kognitiv terapi med at udvikle færdigheder til at håndtere givne problemstillinger og vanskeligheder. Dette sker blandt andet ved at der i terapien introduceres en række redskaber, der har vist sig virksomme over for psykiske vanskeligheder.

Kontakt os nu

Ring til os

22 42 99 40